observatorium
    

 

Fra 2006 til 2007 (oktober til april) opførte vi et observatorium

i vores baghave.

Vi vil her vise en billedserie af de forskellige processer i byggeriet.

 

           

Inden fundamentsarbejdet kunne påbegyndes, skulle der fremstilles en

juster`-og indstøbningsplade.

 

      

Her tages det traditionelle symbolske "første spadestik".

 

      

Fredag den 6. oktober 2006  kl. 14:00 gik startskuddet.

Minigraveren var lejet for `en week-end, så vi havde travlt.

 

      

Allerede fredag aften blev yderfundamentet udstøbt med beton.

 

      

Lørdag morgen.

Søjlefundamentet skulle måle 1x1x1 m.

 

      

Lørdag eftermiddag var søjlefundamentet udstøbt med behørig

jernarmering.

 

      

Søndag morgen.

Minigraveren var I brug for sidste gang.

Muldjorden mellem ydrefundament og søjlefundament skulle afgraves.

 

      

Råbetonen blev afrenset omhyggeligt for jord og smuds med

højtryksspuler.

 

      

Een række 15 cm "fundablokke", sat i et lag beton.

 

      

Søndag eftermiddag, slut på 1. week-end.

Fundamentet er færdigstøbt, og minigraveren kan returneres.

 

      

Med hjælp fra en god ven løftes det 45 kg tunge, 3,5 m lange,

Ø310mm PVC-rør ned over de 2,5 m lange jernstritter.

 

      

Efter nøjagtig udmåling og behørig afstivning foretages udstøbningen

fra stillads.

 

      

Gulvet støbes, bemærk isoleringsstrimmelen omkring søjlen som skal

modvirke rystelser fra bygningen.

 

      

Bundremmen fastgjort til fundamentet med 8 stk faststøbte gevindankre.

Nu kan de første 50 x 100 mm rigler rejses.

 

      

Alle de lodrette rigler er monteret, og bjælkelaget

til etageadskillelsen er lagt.

Bemærk det 3 x 9 meter store "produktionstelt", der er opsat til lejligheden.

 

      

22 mm krydsfinèrgulv med udsavet hul til trappelem.

Bemærk, at gulvet er holdt ca. 12 mm fra søjlen.

 

           

Facadebeklædningsarbejdet er i fuld gang.

 

      

Et vandret produktionsgulv med observatoriets grundmål  er lagt på 24 betonsten.

Nu konstrueres "fundamentet" til kuppelen.

 

      

Her ses "kuppelfundamentet" monteret på toppen.

 

      

En 12 mm krydsfinèrstrimmel bøjes og skrues på plads.

Derefter monteres 8 stk. "porthjul" med "stanglejer" i nøjagtig højde og

afstand fra centrum.

 

      

Så er det langt om længe tid til at konstruere kuppelen.

Her er bunden lagt, bestående af 3 lag 22 mm X-finèr.

 

      

Bunden hæves 22 mm, og en 5 x 60 mm fladjernsstrimmel bøjes og

påskrues med en nøjagtighed på +/- 0,5 mm.

Denne "omvendte jernbaneskinne" passer nøjagtigt ned I de 8

monterede porthjul på kuppelfundamentet

 

           

1. hovedspante og sidespante opsat.

Alle spanter udføres i 2 x 16 mm X-finèr, limet og skruet sammen.

Til samlingen anvendes vinkelbeslag.

 

      

Begge sider monteret.

Bemærk, at kuppelens "ækvator" er hævet 10 cm, (af æstetiske årsager).

 

      

Bagspanterne monteres, og der gøres plads for lugerne.

 

      

Her er to højere ekstraspanter monteret til "lugeanslag".

 

      

Lugerne konstrueres, og påsættes 2 stk garageportskinner.

 

      

Detalje af tæthedsløsningen.

Lugerne beklædes med glasfiber.

 

      

Beklædningsarbejdet påbegyndes.

Der anvendes 4 mm birkefinèr p.g.a. den store bøjelighed.

 

      

Med hjælp fra lidt gammelt tapet som skabelon, er udmålingen

ikke så vanskelig

 

      

Beklædningsarbejdet er afsluttet.

Bemærk de 4 stk. PVC-rør til beskyttelse af  portskinnerne.

 

      

Lugerne beklædes med glasfiber.

 

      

Der afsluttes med to lag indfarvet Topcoat.

 

      

Glasfiberbeklædning på kuppelen.

Glasfiberdugen rives, ikke klippes. Dette sikrer usynlige samlinger.

 

      

Kuppelen er færdig.

 

      

Lugerne kører perfekt på skinnerne.

 

      

Snestorm den 21/22 februar 2007.

 

      

Klinkegulv, udført i 30 x 30 cm klinker.

 

           

40 mm røde rør til div. kabler fra h.h.v. stuen og 1. sal til søjlen.

 

           

Ydervægge isoleret med 100 mm rockwool.

 

      

Indvendig vægbeklædning med 12 mm X-finèr.

 

           

Repostrappe udført I spærtræ.

 

      

Trappelem isoleret med 50 mm polystyrol og forsynet med stålwire

og kontralod.

 

      

Taget på observatoriet glasfiberbeklædes og forsynes med en

22 mm "opkant" til at modvirke evt. indtrængende slagregn.

 

           

"Store Kuppeldag".

En 15 m lift er rekvireret til formålet.

 

      

Bemærk, på undersiden af kuppelen, den påskruede gummiliste til

forhindring af indtrængende fygesne.

 

           

Kuppelen passer perfekt, den kan drejes med en lillefinger.

 

      

11 tommeren (her med solfilter) på plads på sin EQ6 PRO montering.

Se mere herom på siden "UDSTYR"

 

      

Nu har vi også navngivet observatoriet

 

           

Et lille kig ind I "kontrolrummet".

 

           

Observatoriet er nu færdigt.

Byggetid: 177 dage.

(Bemærk kompasrosen nederst til venstre.)

 

           

Okt. 2011.

En grøn diodelampe er nu monteret, og ALLE interesserede

er velkommen til at kigge ind når den er tændt.

 

           

                                                   

                                                      til toppen